Dzieci i młodzież śpiewającą w scholi i zespole, oraz wszystkich ministrantów, zapraszamy na spotkanie opłatkowe do sali Gminnego Ośrodka Kultury, 3 stycznie o godzinie 17.45.