Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Dociera do nas coraz więcej informacji technicznych, związanych z uczestnictwem młodych w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Wiemy już w jakiej formie, w jaki sposób i na jakich warunkach, młodzi ludzie z naszej parafii będą mogli w nich uczestniczyć.

Chętnych, chcących wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, prosimy o kontakt z ks. prefektem.