Dzieci i młodzież z Parafii w Osięcinach, która uczestniczy w ciągu roku w spotkaniach scholi, ministranci i członkowie Koła Biblijnego zaproszeni są na spotkanie opłatkowe do Gminnego Ośrodka Kultury w Osięcinach, 27 grudnia 2014 roku.