Przy radosnym śpiewie kolęd, dnia 3 stycznia 2014 roku, trwając w okresie Narodzenia Pańskiego, Liturgiczna Służba Ołtarza wraz ze scholą dziecięcą i zespołem muzycznym, działającymi w naszej wspólnocie parafialnej spotkały się przy wspólnym wigilijno-opłatkowym stole. Ks. prefekt Artur Nowak w imieniu swoim i Ks. Proboszcza Piotra Dziurdzińskiego z okazji Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku złożył życzenia pełne ducha i optymizmu płynącego z radości służby Bogu. Następnie kleryk Przemysław Kłosowski odczytał słowa Pisma Świętego, po czym wszyscy wspólnie łamaliśmy opłatek. Słysząc wciąż rozbrzmiewającą melodię pastorałek, w duchu braterstwa, składaliśmy sobie najszczersze życzenia.

Dla dzieci i młodzieży angażującej się w wieloraką posługę w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników zostały przygotowane paczki ze słodką zawartością, które po otrzymaniu dzieci z uśmiechem na twarzy zaczęły radośnie rozpakowywać. Na spotkaniu obecne były również p.katechetka Beata Woźniak oraz p.Małgorzata Skonieczna, która prowadzi dziecięcy zespół muzyczny.

Dziękujemy p. Dyrektorowi Piotrowi Zielińskiemu za udostępnienie i przygotowanie sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Osięcinach.